Organizátor

Občanské sdružení LOGO bylo založeno v roce 2002 a na začátku svého působení fungovalo na dobrovolné bázi. S narůstajícím počtem klientů došlo postupně k rozšiřování činnosti a zapojení se do grantových programů státních institucí a nadací. Posláním OS LOGO je pomáhat osobám postižených závažnými poruchami komunikace a hybnosti, přičemž naším klientem není pouze samotný postižený, ale celá jeho rodina. Tuto pomoc poskytujeme prostřednictvím souboru komplexních služeb, jejichž cílem je umožnit daným osobám prožít plnohodnotný život, jak v osobní rovině, tak i na pracovním poli. Při práci s klienty klademe důraz na nácvik zvládání běžných denních aktivit, soběstačnosti a sebeobsluhy.

www.oslogo.cz

Soukromá klinika LOGO s.r.o. byla založena již v roce 1990 jako specializované zdravotnické zařízení na diagnostiku a terapii vad řeči, hlasu a sluchu. Postupně se rozvíjela tak, že v současné době poskytuje komplexní péči v mnoha odbornostech. Konkrétně se jedná o foniatrii, ORL, logopedii, psychologii, psychiatrii, neurologii, interní lékařství, fyzioterapii, dětský stacionář či lůžkové oddělení. Na klinice je tak využíváno komplexního přístupu tak, že na jednom místě a v jednom čase na klienta účelně působí jak složky léčebné, tak i reedukační a rehabilitační. Její zakladatelka PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA pak věnuje velikou pozornost léčbě a terapii koktavosti, kde vytvořila metodu komplexního přístupu k terapii, jenž se na klinice aktivně užívá s velice dobrými výsledky.

www.moje-klinika.cz

Společnost INFRA, s.r.o. působí od roku 2004 v oblasti dalšího, potažmo následného vzdělávání pedagogů všech typů škol, zaměstnanců firem a státní správy. Je vzdělávací agenturou akreditovanou u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Věnuje se také vydávání odborných metodických materiálů pro učitele, kde stěžejním produktem je řada publikací KAFOMET KAtalog FOrem a METod. Jedná se o systém výměny zkušeností pedagogů, který jim přináší inspiraci do jejich další práce. KAFOMET se stal jednou z nejtradičnějších a nejznámějších řad metodických materiálů, který používají učitelé v celé České republice i v zahraničí.

www.infracz.cz