Program

Mluvme spolu 

15. ročník konference o poruchách řeči u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti

Místo konání: Hotel Continental Brno, Kounicova 6, Brno

Termín akce:  23. 10. 2017

Program:

08:00 – 09:00     Registrace účastníků

09:00 – 09:30     “15 let propojujeme” aneb  Jak to všechno začalo (PaedDr. Ilona Kejklíčková, PhD., Ing. Tomáš Ostrý CZ)

09:30 – 10:15     1. část – Narušená komunikační schopnost ve škole (Jaqueline Carmona, PT)

10:15 – 10:45     Coffee break

10:45 – 11:30     2. část – Narušená komunikační schopnost ve škole (Jaqueline Carmona, PT)

11:30 – 12:00     Jak přistupovat k dětem s poruchou plynulosti řeči v kolektivu aneb představení českého překladu knihy The Teacher Who Made a Difference autorky Corinne Litzenberg (US)

12:00 – 13:00     Oběd

13:00 – 13:30      Specializovaný přístup k lidem s poruchami řeči a praxe skupinové terapie (Dr. Petr Staníček, CZ)

13:30 – 14:00      Kazuistika dětského pacienta s poruchou plynulosti řeči (Mgr. Dana Zemčíková, CZ)

14:00 – 14:30      Spolupráce mezi terapeuty, pedagogy a rodinou (Mgr. Jiřina Jehličková, CZ)

14:30 – 15:00      Coffee break

15:00 – 16:30      Aktuální přístupy k dětem a dospívajícím s poruchou řeči ( Bernardette Pierart, B)

17:00                     Závěr konference

V rámci konference budou vystavovat své výrobky a prezentovat své služby Občanské sdružení Logo z.s., Infra s.r.o. a Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Zaregistrovat se na konferenci, můžete prostřednictvím tohoto odkazu.

Registrovat na den koktavosti

Vstupné na konferenci včetně oběda a celodenního občerstvení je 1800,-. 

Studenti do 26 let po předložení ISIC karty obdrží slevu 30%. 

Konference je akreditovaná u MŠMT v systému dalšího vzdělávání ped. pracovníků (č.j. rozhodnutí: MSMT-13018/2017-3-590).

Kontaktní adresa

Odpovědná osoba: Ing. Tomáš Ostrý, předseda rady
Email pro zasílání abstraktů/e-posterů: konference@oslogo.cz

Web konference: www.logopedickakonference.cz