Program

Mluvme spolu 

15. ročník konference o poruchách řeči u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti

Místo konání: Hotel Continental Brno, Kounicova 6, Brno

Termín akce:  23. 10. 2017

Program:

08:00 – 09:00     Registrace účastníků

09:00 – 09:30     “15 let propojujeme” aneb  Jak to všechno začalo (PaedDr. Ilona Kejklíčková, PhD., Ing. Tomáš Ostrý CZ)

09:30 – 10:15     1. část – Specifické poruchy učení a koktavost (Jaqueline Carmona, PT)

10:15 – 10:45     Coffee break

10:45 – 11:30     2. část – Specifické poruchy učení a koktavost (Jaqueline Carmona, PT)

11:30 – 12:00     Jak přistupovat k dětem s poruchou plynulosti řeči v kolektivu ( Corine Litzenberg, US)

12:00 – 13:00     Oběd

13:00 – 13:30      Specializovaný přístup k lidem s poruchami řeči a praxe skupinové terapie (Dr. Petr Staníček, CZ)

13:30 – 14:00      Kazuistika dospělého pacienta s poruchou plynulosti řeči (Mgr. Dana Zemčíková, CZ)

14:00 – 14:30      Spolupráce mezi terapeuty, pedagogy a rodinou (Mgr. Marika Kropíková, CZ)

14:30 – 15:00      Coffee break

15:00 – 16:30      Aktuální přístupy k dětem a dospívajícím s poruchou řeči ( Bernardette Pierart, B)

17:00                     Závěr konference

V rámci konference budou vystavovat své výrobky a prezentovat své služby Občanské sdružení Logo z.s., Infra s.r.o. a Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Kontaktní adresa

Odpovědná osoba: Ing. Tomáš Ostrý, předseda rady
Email pro zasílání abstraktů/e-posterů: konference@oslogo.cz

Web konference: www.logopedickakonference.cz