Rozhovor s Ing. Tomášem Ostrým

Logopedickou konferenci pořádáte již 15. rokem. Kde se vzala prvotní myšlenka na uspořádání takového sympozia?

Myšlenka se zrodila paralelně se vznikem sdružení, které slaví tento rok 15. výročí vzniku. A vzhledem k tomu, že naše organizace bylo od začátku založena i za účelem osvětové činnosti, rozhodli jsme se pro tuto cestu. Osvětovou činnost v tomto případě chápeme dvojím způsobem. Jednak nám jde o pomoc a podporu osob s narušenou komunikační schopností, za druhé tak poskytujeme naší odborné obci pohled zahraničních expertů, abychom tak obohatili jejich dosavadní vnímání. Z konkrétních jmen navštívili naši konferenci Jane Fraser, Frances Cook, David Shapiro, Joseph Agius, Michael Sugarman, Akihiro Aoki či Yoshikazu Kikuchi.

Konference se koná u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Lze to chápat tak, že se věnujete primárně této řečové vadě?

Přesto že se jí primárně nevěnujeme, zaslouží si velkou pozornost a to hned z několika důvodů: Věřím, že díky konferenci a lidem, kteří se jí účastní, pomáháme přístup k lidem s touto řečovou poruchou v ČR zlepšit a zároveň dokážeme dostávat nejnovější poznatky z praxe přímo k odborníkům.

V minulých letech se konference zúčastnila řada předních zahraničních odborníků na dané téma. Jak je náročné přimět tyto kapacity navštívit Českou republiku, potažmo Vaši konferenci?

Jsme schopni přilákat kapacity díky šikovnosti našich organizátorů a díky historii, kterou má tato konference za sebou. Přesto, že nemíváme kromě Slovenska, zahraniční účast posluchačů, je naše konference v srdci Evropy známá a přednášející na ní věřím rádi vystupují. Za další máme díky spolupráci s klinikou a pohybu na mezinárodních konferencí jejich specialistů osobní vazby se špičkovými specialisty a osobnostmi v oboru.

Téma letošního ročníku je Výskyt poruch řeči ve škole. Vnímáte tento problém jako skutečně nosný? A proč jste se pro něj rozhodli právě tento rok?

Přestože se tímto tématem zabýváme již velmi dlouho, stále cítíme, že je toto téma je vlastně nevyčerpatelné a chceme pomoci účitelům, ale i dětem lépe porozumět koktavosti a nejen jí. Tento rok jsme se proto rozhodli i o překlad americké knihy od Corinne Litzenberg, The Teacher Who Made a Difference, kterou chceme inspirovat rodiče, pedagogy i všechny děti. A proč tento rok? Jak jsem zmínil, jednak důležitost témat a jednak proto, že chceme více propojovat mezi obory.

Pojďme dál. Vzhledem k široce pojatému tématu se zeptám, Pro koho je konference určena?

Konference je jednoznačně určena speciálním pedagogům, logopedům, učitelům základních škol, ale i těch mateřský, případně SPC a PPP.

Účastní se konference i lidé, kteří s narušenou komunikační schopností, bojují?

Obvykle se účastní, nicméně jednotlivé přednášky jsou určené spíše pro profese, protože pro balbutiky si umím představit, že by byla lepší přímá akce, tedy nějaký specifický workshop, který mu může přímo pomoci. Několikrát na konferenci balbutici sami vystupovali a sdíleli své příběhy a myšlenky jak si se svou řečovou poruchou poradili oni a jakých výsledků dnes dosahují.

Konference tohoto typu jsou často akreditovány. Je to i Váš případ?

Je to i náš případ. Konference je akreditována pod Ministerstvem školství.

Pane předsedo, pojďme společně na závěr pozvat čtenáře na konferenci. Máte slovo.

Chcete-li načerpat novou energii a inspraci pro přístup k vašim pacientům, žákům, nebo pokud se chcete potakat se zajímavými lidmi z oboru, poznat a naučit se nové přístupy, srdečně Vás zvu do Hotelu Continental Brno 23. října. Kapacita konference je omezená, tak neváhejte a využijte i nabízené slevy. Těšíme se na Vás.

Comments are closed.