17. ročník Logopedické konference

byl skvělý. Děkujeme!

25. 10. 2019 v Brně

Administrativní a školící centrum JMK

O konferenci

Dne 25. 10. 2019 jsme pro Vás uspořádali 17. ročník Logopedické konference, i tentokrát k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Slogan letošního ročníku zněl „Slovo dalo slovo“, a podstata sousloví byla do puntíku naplněna. V Administrativním a školícím centrum JMK, kde se konference konala, se sešel skutečně hojný počet odborníků na danou problematiku. A ti měli možnost obohatit své dosavadní vnímání o řadu zajímavých postřehů, zejména ze zahraničí. To reprezentoval zejména KURT EGGERS, PhD., který poprvé v České republice prezentoval aktuální výzkumné trendy v oblasti významu exekutivních funkcí při koktavosti dětí. Kurt, který navštívil naši konferenci, a Českou republiku vůbec poprvé, nadchl naše účastníky jak odborným přesahem, tak příjemným vystupováním. Dalšími hosty byly například Doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., který nám představil možnosti Aplikované behavioralní analýzy a jejího využití při ovlivňování chování dítěte, a Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D., jenž doplnila konferenci o pohled psychologa na terapii poruch řeči. Návštěvníci si mohli nově nabyté dovednosti osobně vyzkoušet na interaktivním workshopu. Konference probíhala v pozitivní atmosféře, za což děkujeme jak přednášejícím, tak účastníkům. Dále bychom rádi poděkovali všem partnerům, kteří naši konferenci dlouhodobě podporují. Děkujeme a těšíme se za rok.

17. ročník logopedické konference u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti

Slovo dalo slovo

25. října 2019 Odborný program

08:30 – 09:00

Registrace účastníků

09:00 – 09:15

Zahájení konference

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

09:15 – 10:15

Aktuální výzkumné trendy v oblasti významu exekutivních funkcí při koktavosti dětí (1. část)

Kurt Eggers, Ph.D.

10:15 – 10:45

Coffee break

10:45 – 11:45

Aktuální výzkumné trendy v oblasti významu exekutivních funkcí při koktavosti dětí (2. část)

Kurt Eggers, Ph.D.

11:45 – 12:45

Oběd

12:45 – 13:45 

Pohled vývojového psychologa na terapii poruch řeči

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

13:45 – 14:00

Coffee break

14:00 – 15:15

Ovlivnění chování dítěte při využití Aplikované behaviorální analýzy

Doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

15:15 – 15:30

Coffee break

15:30 – 16:30

Workshop č. 1 Aplikovaná behaviorální analýza v praxi

Doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. s kolegy / učebna č. 120 a 121

Workshop č. 2 Zážitková pedagogika jako alternativní přístup ke vzdělávání nebo rutina? Odborná diskuze

Mgr. Václava Vališíková / Aula

16:30

Závěr konference

Konference je akreditována Asociací klinických logopedů (4 kredity)

Konference se bude konat v Administrativním a školícím centrumu na ulici Cejl 73 v Brně.

V rámci konference je zajištěno bohaté občerstvení včetně oběda a prezentace logopedických pomůcek. Organizátor si vyhrazuje právo na dílčí změny v programu.

                 

Na konferenci vystoupili 

Kurt Eggers, PhD. je držitelem bakalářského titulu v oboru lékařství, magisterského titulu v oboru logopedie a PhD. v biomedicínských vědách a vývojové psychologii. Koordinuje ECSFD (European Clinical Specialization in Fluency Disorders), je prezidentem EIFA (Elect of the International Fluency Association) a členem IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics). Ve svém výzkumu se zaměřuje na roli temperamentu, pozornosti a exekutivních funkcí při koktání včetně nesrovnalostí v různých společenských okruzích. 

Kurt Eggers Vám na své přednášce představí aktuální výzkumné trendy v oblasti významu exekutivních funkcí při koktavosti dětí.

Doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. působí jako vedoucí Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Jeho výzkumná činnost se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání a sociální participaci osob se zdravotním postižením. Doc. Pančocha je rovněž garantem Metodologie a statistiky doktorského studijního programu Speciální pedagogiky a vyučujícím v rámci studijního oboru Speciální andragogika.

Společně s Mgr. Petrou Hrančíkovou bude přednášet na téma OVLIVNĚNÍ CHOVÁNÍ DÍTĚTE při využití Aplikované behaviorální analýzy. Zájemci se mohou zúčastnit workshopu.

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. se dlouhodobě věnuje poradenství pro rodiče, kteří jsou ochotni prostřednictvím své výchovy a chování ve vztahu ke svému dítěti podpořit rozvoj dítěte či mu pomoci zvládnout obtížnou životní situaci (například rozvod rodičů), handicap (například autismus, ADHD) nebo emoční problémy a problémy v chování. Kromě individuálního poradenství vedla podpůrné skupiny pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra a pro rodiče dětí z neúplných a doplněných rodin, vytvořila kurzy pro pedagogy a psychology pracující s dětmi s ADHD a jejich rodinami. Výzkumně se v rámci Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity​ zabývá
problematikou raného vztahu mezi dítětem a rodičem, podílí se na výuce vývojové psychologie a psychodiagnostiky dětí, mládeže a rodiny.

Partneři

Kontakt

Občanské sdružení LOGO z.s.
Vsetínská 20
639 00 Brno

tel.: 517 578 355, 517 578 352
e-mail: konference@oslogo.cz
web: www.oslogo.cz

Číslo účtu: 27-7656700247/0100
IČ: 26607468