20. ročník logopedické konference se blíží...

14. října ​​​​​​​2022 ONLINE

Letošní slogan zní Když dítě nemluví plynule a už to by vám mohlo něco napovědět.

Konference se bude konat ONLINE, důležité informace k přihlášení obdržíte týden před konferencí emailem!

Recenze z minulého roku

"Konference se mi velmi líbila, odnesla jsem si spoustu přínosných věcí, které se mi budou hodit nejen při studiu, ale zejména v praxi. Uvedená témata mě také motivují k podrobnějšímu studiu některých z nich. Všechny přednášky byly skvělé, nejvíce nových informací jsem si odnesla z přednášky MUDr. Kučery. Již teď vím, že i v následujícím roce budu mít zájem se Konference účastnit."

"Mockrát děkuju za konferenci. Bylo to pro mě odborně přínosné. Škoda, že jsme se nemohli potkat naživo."

Bylo to super!!

"Jsem studentkou Logopedie na Masarykově univerzitě a považuji za velmi přínosné zúčastnit se takovéto akce.

Zaujala mě také představovaná témata"

"Přestože byla konference online formou, byla i tak velmi přínosná. Snad se příští rok budeme moci sejít na konferenci osobně."

"Děkuji za skvělou akci, která byla uskutečněna i přes nepříznivé podmínky. Dobrý výběr účinkujících. Budu se těšit na další ročník, snad už osobně v Brně."

"Velmi povedená konference, v online podobě naprosto bezproblémový chod, vše bylo jasně vysvětleno,

velmi zajímavý výběr řečníků."

"Pro praxi potřebné informace týkající se současné telerehabilitace u pacientů s afázií a dysfagií (Mgr. Markéta Trtílková - Zatloukalová) , dále Elkoninova metoda (PhDr. Kramářová)."

"Děkuji za skvělou organizaci, všechny přednášky byly perfektní a podnětné. Není co vytknout, jen chválit."

14. října 2022

20. ročník Logopedické konference  

u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti

 

Program:

8:30 – 9:00        Registrace účastníků

9:00 – 9:15        Zahájení konference

9:15 – 9:45        Přednáška

10:00 – 11:00   Přednáška

11:15 – 12:00   Přednáška

12:00 – 13:00   Oběd

13:00 – 14:45   Přednáška

15:00 – 16:00   Přednáška

               16:00   Závěr konference

Cizojazyčné přednášky budou simultanné překládány. 

Po ukončení konference obdržíte emailem certifikát o absolvování a dotazník spokojenosti.                 

Na konferenci vystoupí


 

PhDr. Petr Staníček 

Petr pracuje jako klinický logoped-terapeut a také jako vedoucí logopedického týmu na  Soukromé klinice LOGO v Brně. Pravidelně se účastní odborných seminářů, kurzů a  mezinárodních konferencí v oblasti klinické logopedie. Aktivně se věnuje přednáškové činnosti. 

Vede semináře a kurzy předatestační přípravy logopedů v ČR, přednáší na konferencích u nás i v  zahraničí. V rámci osvěty pravidelně vystupuje v médiích a publikuje odborné články.  Dlouhodobě vede individuální i skupinové terapie s klienty s narušenou komunikační schopností,  organizuje intenzivní terapeutické pobyty, logopedické tábory a mnoho dalších akcí pro děti i  dospělé. Letos vám odprezentuje přednášku pod názvem Reedukační pobyty - příklady z praxe.


Holger Raddatz

Sluchové vnímání je velmi úzce propojeno s kognitivními a emocionálními procesy, které mají významný vliv na výkon a to jak se děti ve škole celkově cítí. Schopnost koncentrace a pozornosti a rovněž čtení a psaní jsou také podmíněny dobrým sluchovým zpracováváním. Uzavřenost, stejně jako agresivní nebo rušivé chování, mohou mít svou příčinu v nevyváženém vnímání ostatních lidí a prostředí. Holger Raddatz, zakladatel individualizovaného sluchového tréninku BENAUDIRA, v tomto příspěvku poukazuje na souvislost mezi měřitelnými poruchami sluchu a problémy u dětí a ukáže také možnosti zlepšení těchto obtíží prostřednictvím sluchového tréninku.


Kyle Pelkey, M.S., CCC-SLP,

Kyle poskytuje posouzení a léčbu klientům všech věkových kategorií s koktavostí nebo jinými poruchami plynulosti. Mezi jeho předchozí zkušenosti patří práce v dětské ambulanci se zaměřením na děti s poruchou autistického spektra či Downovým syndromem. Během svého působení v Misericordia Kyle prezentoval na státních i národních konferencích, je spolukoordinátorem virtuálního programu Camp Shout Out Community Connections. Jako někdo, kdo sám koktá, Kyle věří, že všichni můžeme zlepšit své komunikační schopnosti.

Nick Caruso, M.S., CCC-SLP

Nick se rozhodl věnovat kariéře v oblasti poruch řeči po shlédnutí filmu Králova řeč. Jako člověka, který sám koktá, ho tento film upozornil na potenciální dopad, který by jeho zkušenost mohla zanechat na ostatní. Jak postupoval ve svém vzdělání, uvědomil si, jak jedinečné je koktání pro každého jednotlivce, a byl motivován hledat specializovaný způsob, jak tuto práci dělat. Nick má zkušenosti s prací v autistickém centru a multidisciplinárním prostředí ve třídě. Jeho klinické zkušenosti zahrnují poruchy plynulosti, poruchy fonologie a artikulace, poruchu autistického spektra, afázii a AAC. Nick se také osobně i virtuálně zúčastnil Camp Shout Out a slouží jako spoluvedoucí Camp Shout Out Community Connections, což je měsíční virtuální setkání pro mladé, kteří koktají.

Kyle i Nick pracují v komunikačním centru Chmela v Buffalo Grove, Chicago a letos svou přednášku zaměří na koktavost u dětí.


Mgr. Milada Macháčková

Poruchy plynulosti řeči jsou diagnózou, která může při komorbiditě s úzkostnou a sociálně fobickou symptomatikou výrazně narušit kvalitu prožívání života. Sekundární příznaky nasedají na obraz poruchy později a jsou výrazně variabilní v závislosti na prožívání konkrétních situací. Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) může být vhodnou doplňující intervencí, protože může klientovi odhalit, že nereaguje na situace samotné, ale na svoje myšlenky, které si o nich a o sobě tvoří. A zde je obrovské pole, kde můžeme terapeuticky působit, protože KBT v této intervenci dosahuje vysoké terapeutické efektivity, která byla ověřena klinickými studiemi.


PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Zakladatelka Soukromé kliniky LOGO s.r.o. PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA věnuje velkou pozornost léčbě a terapii koktavosti. Vystudovala vysokou školu se specializací na speciální pedagogiku, které se také po celý svůj profesní život věnuje. Zaměřila se na logopedii, a tu prováděla s radostí a asi trošku jinak, než bylo zvykem. Výsledkem bylo vybudování komplexní léčby poruch komunikace a založení vlastní kliniky. A právě tuto metodu komplexního přístupu nám představí.


Partneři

Kontakt

Občanské sdružení Logo, z.s.
Vsetínská 20
639 00 Brno

tel.: 603 568 733, 775 564 603
e-mail: kubalova@oslogo.cz
web: www.oslogo.cz

Číslo účtu: 27-7656700247/0100
IČ: 26607468