18. ročník logopedické konference 

Za jeden provaz

již je za námi!

Tak zase příští rok! 

O konferenci

Dne 30. 10. 2020 jsme pro Vás uspořádali 18. ročník Logopedické konference, i tentokrát k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Slogan letošního ročníku zněl „Táhneme za jeden provaz“, a podstata sousloví byla do puntíku naplněna. Konference byla poprvé online, i tak se sešel skutečně hojný počet odborníků na danou problematiku. A ti měli možnost obohatit své dosavadní vnímání o řadu zajímavých postřehů, zejména ze zahraničí. To reprezentovali především Erik X. Raj, Ph.D. CCC-SLP, Nicholas J. Caruso M.S., CF-SLP z USA, kteří nás inspirovali nejenom odborně, ale i svým neuvěřitelně pozitivním přístupem. Neméně zajimavý byl i příspěvek od dvojice Mary Weidner, Ph.D., CCC-SLP, Craig Coleman, M.A. CCC-SLP, BCS-F, tatkéž ze Spojených států amerických. Dalšími hosty byly například PhDr. Petr Staníček, který nám s dětmi představil vlastní pojetí skupinových terapií, či Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D, jehož epicentrem zájmu byl fenomén sourozenců dětí s narušenou komunikační schopností. Konference byla poprvé online, a i přes dílčí technické potíže, probíhala v pozitivní atmosféře. Za to velmi děkujeme jak přednášejícím, tak Vám, účastníkům. Byli jste skvělí:)

Rádi bychom touto cestou poděkovali Soukromé klinice LOGO s.r.o. a městské části Brno střed za podporu při realizaci této konference.

Těšíme se příští rok! :) 

Děkujeme za milé recenze! 

"Konference byla velmi dobře organizovaná, i přes malé technické nedostatky velmi oceňuji umožnění sledování v originálním jazyce i nabídku překladu. Líbila se mi pestrost zvolených témat a jejich přesah do praxe. Bohužel nemůžu srovnávat s prezenčním provedením, protože jsem se účastnila poprvé, ale tato online forma mi velmi vyhovovala především z hlediska snadné přístupnosti z domova."

"Skvělý program, přínos do praxe, maximální ochota organizátorů"

"Konference mě velmi nadchla. Musím říct, že i když se konala online, byla velmi pěkně nachystaná a zorganizovaná a na kvalitě jí to rozhodně neubralo. Vyzdvihuji odbornost daných témat i samotné řečníky, kteří dokázali do daných přednášek vnést spoustu tipů z praxe a nadchnout člověka pro danou práci ještě víc."

"Velmi kladně hodnotím prezentaci a praktickou ukázku spojenou s tématem Skupinová terapie. Prezentace Sourozenci dětí s postižením byla velmi mile a zajímavě podána, zjistila jsem nové informace a donutilo nás to zamyslet se nad problematikou NKS i z širšího okruhu než jen z pohledu na klienta. Poslední prezentace byla úžasná, skvěle interaktivní a zábavná, se spoustou podnětů do praxe. Myslím, že její zařazení na konec bylo velmi vhodné. Vůbec nevadilo, že byl přetažen čas, člověk by u hereckých výkonů a podnětů prezentujících vydržel dle mého názoru hodiny. Děkuji za možnost zúčastnit se."

"Moc děkuju za velice zajímavou a přínosnou konferenci. Byla velmi vyčerpávající. Velice oceňuji zapálení všech organizátorů a snahu hned řešit veškerá příkoří online konference a ochotu poskytnout i českou verzi zpětně, když to nešlo přímo. Rozhodně už se těším na další takovéto příležitosti."

"Semináře se mi velmi líbily, zejména pak první od pana Staníčka a poslední od Erica a Marca (?). Ty byly velice poutavé, plné zajímvých informací a skvělých tipů. Velmi pozitivně hodnotím názorné ukázky právě od těchto přednášejících. Zaujaly mě ale i ostatní přednášky. Hůře se mi poslouchal tlumočený blok, až později jsem přišla na to, že bylo možné zůstat v anglické sekci a poslouchat v originále (při tlumočení nebylo jasné, kdo z dvojice mluví, těžko se v tom orientovalo). Velký klobouk dolů za technické provedení - tolik lidí, různé státy a přes to jen drobné chybky, které v takovém případě vůbec nesnižují úroveň celé konference. Skvělé!"

"Moc Vám všem děkuji za možnost účasti na konferenci. Děkuji, že i v této době jste se pokusili konferenci uspořádat. Jsem opravdu vděčná, že jsem tento čas mohla strávit s lidmi, kteří mají podobný zájem jako já, a kteří jsou odborníky na svém poli. Musím velmi ocenit snahu zvládnutí všeho po technické stránce! Rozhodně se neúčastním naposledy! Nabyla jsem mnoho nových velmi přínosných informací a tipů! Těším se na viděnou a slyšenou, ať už online nebo na živo. Kateřina Hanáková"

"Vzhledem k tomu, že to byla Vaše první konference, myslím si, že to nedopadlo úplně špatně. Technické problémy se velmi často vyskytnou i v klasických konferencích. Byť mi signál několikrát vypadl, pořád jsem získala kvalitní informace od profesionálů. Některé přednášky byly více přínosné, některé méně. Hodně oceňuji zahraniční řečníky a jejich prezentace. Do budoucna by bylo dobré mít konferencí a vzdělávacích akcí za přispění zahraničních odborníků více, ale chápu, že je to po všech stránkách náročné. Moc děkuji za možnost účastnit se!"

"Již třetím rokem navštěvujeme se synem Vaši kliniku v Brně a jsme velice spokojeni s léčbou, krásným přístupem a hlavně s péčí pana doktora Staníčka, díky kterému děláme pokroky a můj syn ho přímo zbožňuje.. Prý "boží a mega pan doktor" :o)) Takže netřeba více slov a moc Vám děkuji za možnost účastnit se konference i pro nás, obyčejné rodiče bez speciálního vzdělání."

30. října 2020

18. ročník logopedické konference Za jeden provaz 

u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti

 

Program:

12:45 – 13:00 Otevření přihlášení a registrace přihlášených

13:00 – 13:15 Zahájení konference

13:15 – 14:00 PhDr. Petr Staníček: Skupinové terapie dětí

14:00 – 14:45 Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D.: Sourozenci dětí s postižením - zejména s narušenou komunikační schopností

14:45 – 15:00 Přestávka + prostor na dotazy

15:00 – 15:30 Bc. Hana Veselá: Co jsou dětské skupiny a jak fungují?

15:30 – 16:30 Mary Weidner, Ph.D., CCC-SLP, Craig Coleman, M.A. CCC-SLP, BCS-F: Stuttering Therapy: Beyond the Clinic

16:30 – 16:45 Přestávka + prostor na dotazy

16:45 – 17:45 Erik X. Raj, Ph.D. CCC-SLP, Nicholas J. Caruso M.S., CF-SLP: Fun and functional voice games and websites that encourage children who stutter to talk

18:00 Závěr konference

 Organizátor si vyhrazuje právo na dílčí změny v programu. 

                 

Na konferenci vystoupí 

Erik X. Raj, Ph.D. CCC-SLP (Monmouth University, New Jersey) a Nicholas J. Caruso M.S., CF-SLP (Midwestern Univesity) 
Erik se věnuje převážně práci s dětmi a dospívajícími s poruchami komunikace, především se věnuje balbutikům. S klienty často pracuje na dálku pomocí teleterapie, pomáhá na táborech pro mladé lidi s koktavostí. Podílí se i na vývoji aplikací pro nácvik komunikace u malých dětí. Přednáška bude zaměřena na volně dostupné aplikace na internetu, a jejich využití, pro děti s koktavostí. Součástí přednášky budou praktické video ukázky nácviku práce s hlasem.

Mary Weidner, Ph.D., CCC-SLP a Craig Coleman, M.A. CCC-SLP, BCS-F
Mary a Craig jsou kolegové, kteří se ve Stuttering Academy věnují koktavosti u předškolních dětí. Vyvinuli dotazník, který má stejné otázky pro děti, rodiče i učitele a pomáhá tak odhalovat, jak různí lidé vnímají koktání, což je užitečné při stanovování cílů, poradenství atp. Přednáška se bude věnovat významu rodičů při terapii koktavosti u dětí. Přednášející vysvětlí, jak důležité je komunikovat s rodiči o přístupu k dětem a také, jak postupovat. 

PhDr. Petr Staníček
Petr pracuje jako klinický logoped-terapeut a také jako vedoucí logopedického týmu na Soukromé klinice LOGO v Brně. Pravidelně se účastní odborných seminářů, kurzů a mezinárodních konferencí v oblasti klinické logopedie. Aktivně se věnuje přednáškové činnosti. Vede semináře a kurzy předatestační přípravy logopedů v ČR, přednáší na konferencích u nás i v zahraničí. V rámci osvěty pravidelně vystupuje v médiích a publikuje odborné články. Dlouhodobě vede individuální i skupinové terapie s klienty s narušenou komunikační schopností, organizuje intenzivní terapeutické pobyty, logopedické tábory a mnoho dalších akcí pro děti i dospělé. V rámci přednášky budou účastníci seznámeni se skupinovými terapiemi u dětí a seznámeni s obsahem jeho nové knihy s názvem Hry na rozvoj verbální komunikace.

Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D. 
David vystudoval psychologii a speciální pedagogiku. Pracuje jako psycholog v atestační přípravě (obor Klinická psychologie) na dětském oddělení Psychiatrické léčebny ve Šternberku. Je autorem knih Speciální sourozenci a STEPS: Skupinový terapeuticko-edukační program dětí s poruchami autistického spektra. Těmto tématům se bude věnovat ve své přednášce.

Bc. Hana Veselá
Hana je metodičkou pro Jihomoravský kraj v projektu Podpora implementace dětských skupin. Ve své přednášce nám blíže představení fungování dětských skupin, jejich využití a s tím spojené benefity pro různé obory. 

Partneři

Kontakt

Občanské sdružení Logo, z.s.
Vsetínská 20
639 00 Brno

tel.: 603 568 733, 775 564 603
e-mail: kubalova@oslogo.cz
web: www.oslogo.cz

Číslo účtu: 27-7656700247/0100
IČ: 26607468