Děkujeme za vaši účast na 20. ročníku logopedické konference!

Jubilejní ročník logopedické konference pořádaný u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti je za námi.

Děkujeme za vaši účast a budeme se těšit zase příští rok! 

Děkujeme za milé recenze! 

"Děkuji za tipy a další přínosné informace, především se mi líbila praktická přednáška Nicka a Kyla a jejich nadšení."

"Nemozem nic vytknúť, dakujem za moznost vypocut si zahranicnych odbornikov a rozsirit si poznatky."

"Děkuji za možnost se zúčastnit a slyšet slova od kapacit v oboru."

"Konferencia bola mojou prvou. Oceňujem online formu, v budúcnosti možno postrehnem rozdiel oproti osobnej účasti na konferencii, každopádne mi dnešná forma vyhovovala a postačovala. Témy boli zaujímavo spracované, rovnako výber hostí podporil kvalitu konferencie. Za top trojku by som vyhlásila 1.School-Age Kids & Teens Who Stutter: Building Self-Advocacy Skills 2. Benaudira 3.Kognitivně-behaviorální terapie. Avšak každý vstup bol veľmi prínosný a odzneli v ňom osožné informácie."

"Veľmi sa mi páčila rôznorodosť rečníkov. Téma zajakavosti je veľmi zaujúmavá a som rada, že ste si ju vybrali."

"Veľmi prínosná konferencia na vysokej úrovni."

"Děkuji za výbornou organizaci."

Na konferenci vystoupili: 

PhDr. Petr Staníček 

Petr pracuje jako klinický logoped-terapeut a také jako vedoucí logopedického týmu na  Soukromé klinice LOGO v Brně. Pravidelně se účastní odborných seminářů, kurzů a  mezinárodních konferencí v oblasti klinické logopedie. Aktivně se věnuje přednáškové činnosti. 

Vede semináře a kurzy předatestační přípravy logopedů v ČR, přednáší na konferencích u nás i v  zahraničí. V rámci osvěty pravidelně vystupuje v médiích a publikuje odborné články.  Dlouhodobě vede individuální i skupinové terapie s klienty s narušenou komunikační schopností,  organizuje intenzivní terapeutické pobyty, logopedické tábory a mnoho dalších akcí pro děti i  dospělé. Letos vám odprezentuje přednášku pod názvem Reedukační pobyty - příklady z praxe.


Holger Raddatz

Sluchové vnímání je velmi úzce propojeno s kognitivními a emocionálními procesy, které mají významný vliv na výkon a to jak se děti ve škole celkově cítí. Schopnost koncentrace a pozornosti a rovněž čtení a psaní jsou také podmíněny dobrým sluchovým zpracováváním. Uzavřenost, stejně jako agresivní nebo rušivé chování, mohou mít svou příčinu v nevyváženém vnímání ostatních lidí a prostředí. Holger Raddatz, zakladatel individualizovaného sluchového tréninku BENAUDIRA, v tomto příspěvku poukazuje na souvislost mezi měřitelnými poruchami sluchu a problémy u dětí a ukáže také možnosti zlepšení těchto obtíží prostřednictvím sluchového tréninku.


Kyle Pelkey, M.S., CCC-SLP,

Kyle poskytuje posouzení a léčbu klientům všech věkových kategorií s koktavostí nebo jinými poruchami plynulosti. Mezi jeho předchozí zkušenosti patří práce v dětské ambulanci se zaměřením na děti s poruchou autistického spektra či Downovým syndromem. Během svého působení v Misericordia Kyle prezentoval na státních i národních konferencích, je spolukoordinátorem virtuálního programu Camp Shout Out Community Connections. Jako někdo, kdo sám koktá, Kyle věří, že všichni můžeme zlepšit své komunikační schopnosti.

Nick Caruso, M.S., CCC-SLP

Nick se rozhodl věnovat kariéře v oblasti poruch řeči po shlédnutí filmu Králova řeč. Jako člověka, který sám koktá, ho tento film upozornil na potenciální dopad, který by jeho zkušenost mohla zanechat na ostatní. Jak postupoval ve svém vzdělání, uvědomil si, jak jedinečné je koktání pro každého jednotlivce, a byl motivován hledat specializovaný způsob, jak tuto práci dělat. Nick má zkušenosti s prací v autistickém centru a multidisciplinárním prostředí ve třídě. Jeho klinické zkušenosti zahrnují poruchy plynulosti, poruchy fonologie a artikulace, poruchu autistického spektra, afázii a AAC. Nick se také osobně i virtuálně zúčastnil Camp Shout Out a slouží jako spoluvedoucí Camp Shout Out Community Connections, což je měsíční virtuální setkání pro mladé, kteří koktají.

Kyle i Nick pracují v komunikačním centru Chmela v Buffalo Grove, Chicago a letos svou přednášku zaměří na koktavost u dětí.


Mgr. Milada Macháčková

Poruchy plynulosti řeči jsou diagnózou, která může při komorbiditě s úzkostnou a sociálně fobickou symptomatikou výrazně narušit kvalitu prožívání života. Sekundární příznaky nasedají na obraz poruchy později a jsou výrazně variabilní v závislosti na prožívání konkrétních situací. Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) může být vhodnou doplňující intervencí, protože může klientovi odhalit, že nereaguje na situace samotné, ale na svoje myšlenky, které si o nich a o sobě tvoří. A zde je obrovské pole, kde můžeme terapeuticky působit, protože KBT v této intervenci dosahuje vysoké terapeutické efektivity, která byla ověřena klinickými studiemi.


PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Zakladatelka Soukromé kliniky LOGO s.r.o. PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA věnuje velkou pozornost léčbě a terapii koktavosti. Vystudovala vysokou školu se specializací na speciální pedagogiku, které se také po celý svůj profesní život věnuje. Zaměřila se na logopedii, a tu prováděla s radostí a asi trošku jinak, než bylo zvykem. Výsledkem bylo vybudování komplexní léčby poruch komunikace a založení vlastní kliniky. A právě tuto metodu komplexního přístupu nám představí.


MUDr. Katarína Česká

Dětská neuroložka, která pracuje na Klinice dětské neurologie ve Fakultní nemocnici Brno a taktéž na Soukromé klinice LOGO s.r.o. se zaměřuje na poruchy řeči u dětí, konkrétně se ve své přednášce bude věnovat tématům Koktavost a breptavost

Partneři

Kontakt

Občanské sdružení Logo, z.s.
Vsetínská 20
639 00 Brno

tel.: 775 647 147, 775 564 603
e-mail: kubalova@oslogo.cz
web: www.oslogo.cz

Číslo účtu: 27-7656700247/0100
IČ: 26607468