17. ročník Logopedické konference

se blíží

25. 10. 2019 v Brně

Administrativní a školící centrum JMK

O konferenci

Smyslem letošní konference bude propojení odborných kapacit, nejenom z logopedického prostředí. Toho hodláme dosáhnout i prostřednictvím zahraničních odborníků, kteří tak mohou pozitivně ovlivnit naše dosavadní oborové vnímání. Podobně jako v minulých letech i tentokrát nám záleží jak na osobách s narušenou komunikační schopností, tak i na terapeutech, kteří jim v jejich cestě pomáhají. A to napříč rozličnými obory, které se v rámci terapeutického procesu prolínají.

Konference je určena Vám všem, kteří se zajímáte o téma poruch řeči. Máme na mysli logopedy, psychology, lékaře, ale i Vás, kteří máte v této oblasti kariéru ještě před sebou. Vítáni jsou i lidé, kteří měli ve své životní etapě narušenou komunikační schopnost.

Aktuální informace o programu Vám budeme průběžně sdělovat prostřednictvím našich webových stránek. 

www.logopedickakonference.cz               www.oslogo.cz

Program

Program bude průběžně aktualizován

Přednášející

Kurt Eggers, PhD. je držitelem bakalářského titulu v oboru lékařství, magisterského titulu v oboru logopedie a PhD. v biomedicínských vědách a vývojové psychologii. Koordinuje ECSFD (European Clinical Specialization in Fluency Disorders), je prezidentem EIFA (Elect of the International Fluency Association) a členem IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics). Ve svém výzkumu se zaměřuje na roli temperamentu, pozornosti a exekutivních funkcí při koktání včetně nesrovnalostí v různých společenských okruzích. 

Kurt Eggers Vám na své přednášce představí aktuální výzkumné trendy v oblasti významu exekutivních funkcí při koktavosti dětí.

Doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. působí jako vedoucí Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Jeho výzkumná činnost se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání a sociální participaci osob se zdravotním postižením. Doc. Pančocha je rovněž garantem Metodologie a statistiky doktorského studijního programu Speciální pedagogiky a vyučujícím v rámci studijního oboru Speciální andragogika.

Společně s Mgr. Petrou Hrančíkovou bude přednášet na téma OVLIVNĚNÍ CHOVÁNÍ DÍTĚTE při využití Aplikované behaviorální analýzy. Zájemci se mohou zúčastnit workshopu.

  

Partneři

Kontakt

Občanské sdružení LOGO z.s.
Vsetínská 20
639 00 Brno

tel.: 517 578 355, 517 578 352
e-mail: konference@oslogo.cz
web: www.oslogo.cz

Číslo účtu: 27-7656700247/0100
IČ: 26607468