18. ročník logopedické konference 

Za jeden provaz

Letos poprvé ONLINE

30. října 2020

O konferenci

Za jeden provaz - to je slogan již 18. ročníku logopedické konference, která proběhně 30. října 2020 při příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Poprvé se letos setkáme pouze online, věříme však, že atmosféra konference zůstane zachována a tento krok umožní zúčastnit se i zájemcům, kteří by např. kvůli vzdálenosti za normálních okolností nemohli konferenci navštívit. 
 Letošní témata jsou orientována na oblast péče o dítě a budování vztahů mezi dítětem a terapeutem či rodinnými příslušníky. Přednášející jsou skutečnými odborníky ve svém oboru a určitě vás nezklamou. Letošní příspěvky budou velice pestré -  využívání technologií při práci s dítětem, skupinová terapie dětí, komunikace s rodiči a potřeby sourozenců. Nebude chybět ani workshop a pauzy na kávu, během kterých můžete s řečníky diskutovat. Více o řečnících se dočtete v medailoncích níže na stránce. Přihlašujte se prosím pomocí registračního formuláře. Pokud byste měli jakékoliv pochybnosti, neváhejte nás kontaktovat s dotazem na náš e-mail (konference@oslogo.cz)
 

Asociace klinických logopedů ČR nás zařadila do systému celoživotního vzdělávání a za účast na konferenci získáte 4 kredity.

30. října 2020

18. ročník logopedické konference Za jeden provaz 

u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti

 

Program:

12:45 – 13:00 Otevření přihlášení a registrace přihlášených

13:00 – 13:15 Zahájení konference

13:15 – 14:00 PhDr. Petr Staníček: Skupinové terapie dětí

14:00 – 14:45 Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D.: Sourozenci dětí s postižením - zejména s narušenou komunikační schopností

14:45 – 15:00 Přestávka + prostor na dotazy

15:00 – 15:30 Bc. Hana Veselá: Co jsou dětské skupiny a jak fungují?

15:30 – 16:30 Mary Weidner, Ph.D., CCC-SLP, Craig Coleman, M.A. CCC-SLP, BCS-F: Stuttering Therapy: Beyond the Clinic

16:30 – 16:45 Přestávka + prostor na dotazy

16:45 – 17:45 Erik X. Raj, Ph.D. CCC-SLP, Nicholas J. Caruso M.S., CF-SLP: Fun and functional voice games and websites that encourage children who stutter to talk

18:00 Závěr konference

 Organizátor si vyhrazuje právo na dílčí změny v programu. 

                 

Na konferenci vystoupí 

Erik X. Raj, Ph.D. CCC-SLP (Monmouth University, New Jersey) a Nicholas J. Caruso M.S., CF-SLP (Midwestern Univesity) 
Erik se věnuje převážně práci s dětmi a dospívajícími s poruchami komunikace, především se věnuje balbutikům. S klienty často pracuje na dálku pomocí teleterapie, pomáhá na táborech pro mladé lidi s koktavostí. Podílí se i na vývoji aplikací pro nácvik komunikace u malých dětí. Přednáška bude zaměřena na volně dostupné aplikace na internetu, a jejich využití, pro děti s koktavostí. Součástí přednášky budou praktické video ukázky nácviku práce s hlasem.

Mary Weidner, Ph.D., CCC-SLP a Craig Coleman, M.A. CCC-SLP, BCS-F
Mary a Craig jsou kolegové, kteří se ve Stuttering Academy věnují koktavosti u předškolních dětí. Vyvinuli dotazník, který má stejné otázky pro děti, rodiče i učitele a pomáhá tak odhalovat, jak různí lidé vnímají koktání, což je užitečné při stanovování cílů, poradenství atp. Přednáška se bude věnovat významu rodičů při terapii koktavosti u dětí. Přednášející vysvětlí, jak důležité je komunikovat s rodiči o přístupu k dětem a také, jak postupovat. 

PhDr. Petr Staníček
Petr pracuje jako klinický logoped-terapeut a také jako vedoucí logopedického týmu na Soukromé klinice LOGO v Brně. Pravidelně se účastní odborných seminářů, kurzů a mezinárodních konferencí v oblasti klinické logopedie. Aktivně se věnuje přednáškové činnosti. Vede semináře a kurzy předatestační přípravy logopedů v ČR, přednáší na konferencích u nás i v zahraničí. V rámci osvěty pravidelně vystupuje v médiích a publikuje odborné články. Dlouhodobě vede individuální i skupinové terapie s klienty s narušenou komunikační schopností, organizuje intenzivní terapeutické pobyty, logopedické tábory a mnoho dalších akcí pro děti i dospělé. V rámci přednášky budou účastníci seznámeni se skupinovými terapiemi u dětí a seznámeni s obsahem jeho nové knihy s názvem Hry na rozvoj verbální komunikace.

Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D. 
David vystudoval psychologii a speciální pedagogiku. Pracuje jako psycholog v atestační přípravě (obor Klinická psychologie) na dětském oddělení Psychiatrické léčebny ve Šternberku. Je autorem knih Speciální sourozenci a STEPS: Skupinový terapeuticko-edukační program dětí s poruchami autistického spektra. Těmto tématům se bude věnovat ve své přednášce.

Bc. Hana Veselá
Hana je metodičkou pro Jihomoravský kraj v projektu Podpora implementace dětských skupin. Ve své přednášce nám blíže představení fungování dětských skupin, jejich využití a s tím spojené benefity pro různé obory. 

Partneři

Kontakt

Občanské sdružení Logo, z.s.
Vsetínská 20
639 00 Brno

tel.: 603 568 733, 775 564 603
e-mail: kubalova@oslogo.cz
web: www.oslogo.cz

Číslo účtu: 27-7656700247/0100
IČ: 26607468