Logopedická konference se blíží

25. 10. 2019, Brno

Místo konání: Administrativní a školící centrum JMK, Cejl 73, Brno

Občanské sdružení Logo z.s. ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO s.r.o. pořádá již 17. ročník logopedické konference. Konferenci pořádáme u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti.

O konferenci

Hlavním tématem tohoto ročníku bude poznání nových, neotřelých přístupů k terapii, které v dobrém smyslu obohatí naše dosavadní vnímání tohoto procesu. Předmětem našeho zájmu bude nejenom samotný člověk s narušenou komunikační schopností, ale také jeho terapeut. Pro optimální, a hlavně dlouhodobě úspěšnou terapii, je potřeba působit nejenom na osoby s narušenou komunikační schopností, ale také na odborníky, kteří se jim snaží pomoci.

Cílem této konference je vytvářet unikátní propojení odborných kapacit a předávat jejich praktické zkušenosti odborné i laické veřejnosti. Konference i následný program je určen pro klinické logopedy, psychology či lékaře. Konference ovšem může být přínosem i pro širokou veřejnost, která vnímá komunikaci jako důležité společenské téma. Této akci se dostává významné mediální podpory a jejím cílem je upozornit širokou veřejnost na problémy, se kterými se osoby s poruchami řeči potýkají.

Aktuální informace o programu Vám budeme průběžně sdělovat prostřednictvím našeho webu.

WWW.LOGOPEDICKAKONFERENCE.CZ a WWW.OSLOGO.CZ

Program

Přednášející

Partneři

Kontakt

Občanské sdružení LOGO z.s.
Vsetínská 20
639 00 Brno

tel.: 517 578 355, 517 578 352
e-mail: konference@oslogo.cz
web: www.oslogo.cz

Číslo účtu: 27-7656700247/0100
IČ: 26607468