Mluvím Jinak aneb Inovativní trendy v terapeutické praxi

23. 10. 2018, Brno

Místo konání: MF Centrum Soukromé klniky Logo s.r.o. na ulici Vsetínská 20 v Brně

Občanské sdružení Logo z.s. ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO s.r.o. pořádá již 16. ročník logopedické konference, tentokrát pod názvem Mluvím Jinak aneb Inovativní trendy v terapeutické praxi. Konferenci pořádáme u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti.

O konferenci

Hlavním tématem tohoto ročníku bude poznání nových, neotřelých přístupů k terapii, které v dobrém smyslu obohatí naše dosavadní vnímání tohoto procesu. Předmětem našeho zájmu bude tentokrát nejenom samotný člověk s narušenou komunikační schopností, ale také jeho terapeut. Pro optimální, a hlavně dlouhodobě úspěšnou terapii, je potřeba působit nejenom na osoby s narušenou komunikační schopností, ale také na odborníky, kteří se jim snaží pomoci.

Konference přinese praktické informace využitelné v každodenní terapeutické práci s klientem. Letošní ročník se tak ponese v komornějším duchu s omezeným počtem účastníků formou workshopů a přednášek založených na praktických doporučeních.

Cílem této konference je vytvářet unikátní propojení odborných kapacit a předávat jejich praktické zkušenosti odborné i laické veřejnosti. Konference i následný program je určen pro klinické logopedy, psychology či lékaře. Konference ovšem může být přínosem i pro širokou veřejnost, která vnímá komunikaci jako důležité společenské téma. Této akci se dostává významné mediální podpory a jejím cílem je upozornit širokou veřejnost na problémy, se kterými se osoby s poruchami řeči potýkají.

Aktuální informace o programu Vám budeme průběžně sdělovat prostřednictvím našeho webu.

WWW.LOGOPEDICKAKONFERENCE.CZ a WWW.OSLOGO.CZ

Program

08:00 - 09:00

Registrace účastníků

09:00 – 09:15

Zahájení konference

09:15 – 10:30

Úvod do mindfulness - workshop část 1 - Mgr. Michal Dvořák

10:30 - 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:00

Úvod do mindfulness - workshop část 2 - Mgr. Michal Dvořák

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 14:15

Motivační rozhovory aneb Jak motivovat klienty v terapeutické praxi - PhDr. Jan Soukup, Ph.D.

14:15 - 14:30

    Coffee break

14:30 - 15:45

Rozvoj komunikace u dítěte s PAS z pohledu psychologa - Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

16:00

Závěr konference

Změny v programu vyhrazeny.

Přednášející

Michal Dvořák

CFM Qualified MBSR Teacher

Učím to, co sám žiji, pravidelně medituji a využívám mindfulness v příjemných i náročných situacích, které mi život přihrává. Mindfulness mi dodává klid, pomáhá mi zvládat stres, uklidnit hlavu a dává mi důvěru v sebe i život okolo mě. Absolvoval jsem mindfulness teacher program na  UMASS Medical School (USA), pětiletý psychoterapeutický výcvik (SUR). Baví mě cestovat po světě, trénovat kung-fu, cvičit s kettlebellem, vzdělávat se a pravidelně meditovat.

Více informací na www.bemindful.cz


Úvod do mindfulness

Mindfulness  nabízí cestu k většímu porozumění naší mysli, emocím a vlastního těla. Díky
tomu máme možnost být více „nad věcí“ a mít osobní i pracovní život více ve svých rukou. 
Záměrem workshopu je vám představit, co to mindfulness je a jaké jsou jeho přínosy do
osobního a pracovního života.  Workshop je postaven na vlastní zkušenosti. Vše si aktivně
zkoušíte a poté rozebíráme v následné diskusi. Součástí workshopu jsou i teoretické vstupy
k daným tématům, které celou diskusi zasazují do širšího rámce a poskytují potřebné
informace.

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Psycholožka, odborná asistentka

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. se dlouhodobě věnuje poradenství pro rodiče, kteří jsou ochotni prostřednictvím své výchovy a chování ve vztahu ke svému dítěti podpořit rozvoj dítěte či mu pomoci zvládnout obtížnou životní situaci (například rozvod rodičů), handicap (například autismus, ADHD) nebo emoční problémy a problémy v chování. Kromě individuálního poradenství vedla podpůrné skupiny pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra a pro rodiče dětí z neúplných a doplněných rodin, vytvořila kurzy pro pedagogy a psychology pracující s dětmi s ADHD a jejich rodinami. Výzkumně se v rámci Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity​ zabývá problematikou raného vztahu mezi dítětem a rodičem, podílí se na výuce vývojové psychologie a psychodiagnostiky dětí, mládeže a rodiny.


Rozvoj komunikace u dítěte s PAS

Přednáška bude zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností dětí s PAS. Pozornost bude věnována zejména navazování spolupráce s dítětem a počátkům rozvoje komunikace. Vysvětlíme si, jakým způsobem lze u neverbálního dítěte s PAS rozvíjet porozumění smyslu komunikace. Věnovat se budeme i možnostem spolupráce s „nespolupracujícím“ dítětem a práci s negativními emocemi dítěte.

Partneři

Kontakt

Občanské sdružení LOGO z.s.
Vsetínská 20
639 00 Brno

tel.: 517 578 355, 517 578 352
e-mail: konference@oslogo.cz
web: www.oslogo.cz

Číslo účtu: 27-7656700247/0100
IČ: 26607468