19. ročník logopedické konference již máme za sebou...

Děkujeme za vaši účast a

budeme se těšit v roce 2022!

Děkujeme za vaše milé recenze!

"Konference se mi velmi líbila, odnesla jsem si spoustu přínosných věcí, které se mi budou hodit nejen při studiu, ale zejména v praxi. Uvedená témata mě také motivují k podrobnějšímu studiu některých z nich. Všechny přednášky byly skvělé, nejvíce nových informací jsem si odnesla z přednášky MUDr. Kučery. Již teď vím, že i v následujícím roce budu mít zájem se Konference účastnit."

"Mockrát děkuju za konferenci. Bylo to pro mě odborně přínosné. Škoda, že jsme se nemohli potkat naživo."

Bylo to super!!

"Jsem studentkou Logopedie na Masarykově univerzitě a považuji za velmi přínosné zúčastnit se takovéto akce.

Zaujala mě také představovaná témata"

"Přestože byla konference online formou, byla i tak velmi přínosná. Snad se příští rok budeme moci sejít na konferenci osobně."

"Děkuji za skvělou akci, která byla uskutečněna i přes nepříznivé podmínky. Dobrý výběr účinkujících. Budu se těšit na další ročník, snad už osobně v Brně."

"Velmi povedená konference, v online podobě naprosto bezproblémový chod, vše bylo jasně vysvětleno,

velmi zajímavý výběr řečníků."

"Pro praxi potřebné informace týkající se současné telerehabilitace u pacientů s afázií a dysfagií (Mgr. Markéta Trtílková - Zatloukalová) , dále Elkoninova metoda (PhDr. Kramářová)."

"Děkuji za skvělou organizaci, všechny přednášky byly perfektní a podnětné. Není co vytknout, jen chválit."

22. října 2021

19. ročník Logopedické konference Napříč generacemi 

u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti

09:00 – 9:45 

Registrace účastníků

9:45 – 10:00 

Zahájení konference

10:00 – 11:00 

MUDr. Martin Kučera: Čas a rehabilitace vnímání času v kontextu senzomotorické integrační terapie (SMITh)

11:00 – 11:15

Coffee break

11:15 – 12:15

MUDr. Jan Všetička: Elektivní mutismus

12:15 – 13:00

Oběd

13:00 – 14:00

Mgr. Markéta Trtílková: Současné možnosti telerehabilitace u pacientů s afázií

14:00 – 14:15

Coffee break

14:15 – 15:15

PhDr. Dana Kramářová: Elkoninova metoda

15:15 – 15:30

Coffee break

15:30 – 16:30

Daniele Rossi: Franky Banky comics in speech therapy

16:30

Závěr konference

 

 Organizátor si vyhrazuje právo na dílčí změny v programu. 

                 

Na konferenci vystoupili


 

Daniele Rossi je karikaturista z kanadského Toronta, který rád kreslí komiksy s kreslenou liškou Franky Banky, která koktá a objevuje se v Danielově knize „Stuttering is Cool: A Guide to Stuttering in a Fast-Talking World“. Daniele také produkuje stejnojmenný podcast. Více o komiksech, knize a podcastu na frankyabnky.com a stutteringiscool.com. Daniele nám na své přednášce řekne celý svůj příběh, dozvíte se, jak začal kreslit komiksy a hlavně, jak je toto kreslení důležité při terapeutických sezeních.

MUDr. Martin Kučera, foniatr a audiolog, působí v privátní praxi v Rychnově nad Kněžnou, v minulosti pracoval na ORL klinice FN v Hradci Králové. Současně  působí jako externí spolupracovník Výzkumného centra hudební akustiky HAMU v Praze a je lektorem magisterského studia muzikoterapie na UP v Olomouci, kde přednáší senzomotorickou integrační terapii v rámci direktivně vedených technik muzikoterapie. Je jedním ze zakladatelů Institutu pro léčbu a výzkum komunikace. Ve své praxi se věnuje komplexním/holistickým rehabilitačním přístupům v léčbě poruch hlasu, řeči, sluchu a polykání s využitím senzomotorických přístupů. V této oblasti pořádá kurzy, přednáší a publikuje.

V jeho přednášce: Čas a rehabilitace vnímání času v kontextu senzomotorické integrační terapie (SMITh) bude představen základní koncept SMITh při terapii poruch komunikace. Bude vymezen rozdíl od technik používajících senzorickou integraci a technik řešících terapeuticky úroveň zjevné symptomatiky. V přednášce autor objasní problematiku poruch vnímání času u dětí s vývojovými poruchami řeči, PAS a poruchami učení, kdy je postižení vnímání času velice častým skrytým symptomem u těžších forem těchto poruch. Současně budou ukázány základní principy rehabilitace vnímání času a jeho načasování v průběhu SMITh i jiných běžně užívaných intervencí při léčbě poruch komunikace v dětském věku.


MUDr. Jan Všetička pracuje jako psychiatr v psychiatrické ambulanci pro dětské i dospělé pacienty na Soukromé klinice LOGO s.r.o., kde se věnuje všem druhům psychických poruch se zvláštním zřetelem na poruchy komunikace. 

Dříve pracoval na Psychiatrické klinice FN Brno – Krizové centrum, dětské oddělení, dětská psychiatrická ambulance. Svou psychiatrickou praxi začínal v Psychiatrické nemocnici Brno - Černovice, kde složil i svou první atestaci v oboru psychiatrie, posléze si doplnil i atestaci v oboru dětské a dorostové psychiatrie. Po absolvování lékařské fakulty pracoval nejdříve na plicním oddělení nemocnice Břeclav, kde založil Centrum léčby závislosti na tabáku. Je členem Sekce dětské a dorostové psychiatrie České lékařské společnosti JEP.  Ještě při studiu na lékařské fakultě absolvoval kurz prevence závislostí pod záštitou Skálova institutu a vedl preventivní programy v dětském diagnostickém ústavu v Brně na Hlinkách. 

Ve své přednášce na téma Elektivní mutismus se bude blíže věnovat možnostem mezioborové spolupráce při léčbě této mnohdy obtížně léčitelné poruchy se zvláštním zřetelem na léčbu psychofarmaky.


Mgr. Markéta Trtílková pracuje od roku 2015 jako klinický logoped v Rehabilitačním ústavu Kladruby v programu zaměřeném na intenzivní neurorehabilitaci pacientů po získaném poškození mozku, od roku 2020 pak také v Centru duševního zdraví Kutná Hora, kde spolupracuje s oddělením psychiatrie a klinické psychologie. V roce 2017 se zúčastnila zahraniční stáže na klinice Sheba Medical Center v Izraeli, která již několik let poskytuje telerehabilitaci pacientům se získaným poškozením mozku. Na konferenci se představí s přednáškou na téma Současné možnosti telerehabilitace u pacientů s afázií.


PhDr. Dana Kramářová vystudovala pedagogickou fakultu obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii, surdopedii. Pracovala jako speciální pedagog na základní škole, kde v rámci své rigorózní práce prováděla výzkum, zabývající se možností podpory žáků se specifickými vzdělávacími potřebami při výuce cizího jazyka. Nyní pracuje jako logoped na pražské pobočce Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Je certifikovanou lektorkou programů: Elkoninův trénink, Stimulační program pro předškoláky a děti s odkladem ŠD MAXÍK,  Program HYPO. Vedle svých terapií poskytuje klientům canisterapii. Na své přednášce Elkoninova metoda nám tuto nejpropracovanější metodu, jakou můžeme naučit děti číst, představí. Hlavní odlišnost metody spočívá v tom, že se děti neučí jednotlivosti pokusem a omylem nebo mechanicky, nazpaměť. Učí se principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak lze mluvená slova zapsat písmeny. 

Partneři

Kontakt

Občanské sdružení Logo, z.s.
Vsetínská 20
639 00 Brno

tel.: 603 568 733, 775 564 603
e-mail: kubalova@oslogo.cz
web: www.oslogo.cz

Číslo účtu: 27-7656700247/0100
IČ: 26607468