17. ročník Logopedické konference

se blíží

25. 10. 2019 v Brně

Administrativní a školící centrum JMK

O konferenci

Smyslem letošní konference bude propojení odborných kapacit, nejenom z logopedického prostředí. Toho hodláme dosáhnout i prostřednictvím zahraničních odborníků, kteří tak mohou pozitivně ovlivnit naše dosavadní oborové vnímání. Podobně jako v minulých letech i tentokrát nám záleží jak na osobách s narušenou komunikační schopností, tak i na terapeutech, kteří jim v jejich cestě pomáhají. A to napříč rozličnými obory, které se v rámci terapeutického procesu prolínají.

Konference je určena Vám všem, kteří se zajímáte o téma poruch řeči. Máme na mysli logopedy, psychology, lékaře, ale i Vás, kteří máte v této oblasti kariéru ještě před sebou. Vítáni jsou i lidé, kteří měli ve své životní etapě narušenou komunikační schopnost.

Aktuální informace o programu Vám budeme průběžně sdělovat prostřednictvím našich webových stránek. 

Konference je akreditována Asociací klinických logopedů (4 kredity)

Konference se bude konat v Administrativním a školícím centrumu na ulici Cejl 73 v Brně.

www.logopedickakonference.cz               www.oslogo.cz

8:30 - 8:45 Prezentace účastníků

9:00 Zahájení konference

9:15 - 10:15

Kurt Eggers, Ph.D. - Aktuální výzkumné trendy v oblasti významu exekutivních funkcí při koktavosti dětí 1. část

10:15 - 10:45 Coffee break

10:45 - 11:45

Kurt Eggers, Ph.D. - Aktuální výzkumné trendy v oblasti významu exekutivních funkcí při koktavosti dětí 2. část

11:45 - 12:30 Oběd

12:30 - 14:00

Zuzana Masopustová, Ph.D. - Pohled vývojového psychologa na terapii poruch řeči

14:00 - 14:15 Coffe break

14:15 - 15:15

Doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. - Ovlivnění chování dítěte při využití Aplikované behaviorální analýzy

15:15 - 16:15

Workshop č. 1 ABA - Aplikovaná behaviorální analýza v praxi - Doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

15:15 - 16:15

Workshop č. 2 - Zážitková pedagogika jako alternativní přístup ke vzdělávání nebo běžná rutina? (Odborná diskuze) Mgr. Václava Vališíková 

16:30

Ukončení konference a předání certifikátů

Konference je akreditována Asociací klinických logopedů (4 kredity)

Konference bude tlumočena z angličtiny do češtiny.

V rámci konference je zajištěno bohaté občerstvení včetně oběda a prezentace logopedických pomůcek. Organizátor si vyhrazuje právo na dílčí změny v programu.

Konference se bude konat v Administrativním a školícím centrumu na ulici Cejl 73 v Brně.

                     

Přednášející

Kurt Eggers, PhD. je držitelem bakalářského titulu v oboru lékařství, magisterského titulu v oboru logopedie a PhD. v biomedicínských vědách a vývojové psychologii. Koordinuje ECSFD (European Clinical Specialization in Fluency Disorders), je prezidentem EIFA (Elect of the International Fluency Association) a členem IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics). Ve svém výzkumu se zaměřuje na roli temperamentu, pozornosti a exekutivních funkcí při koktání včetně nesrovnalostí v různých společenských okruzích. 

Kurt Eggers Vám na své přednášce představí aktuální výzkumné trendy v oblasti významu exekutivních funkcí při koktavosti dětí.

Doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. působí jako vedoucí Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Jeho výzkumná činnost se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání a sociální participaci osob se zdravotním postižením. Doc. Pančocha je rovněž garantem Metodologie a statistiky doktorského studijního programu Speciální pedagogiky a vyučujícím v rámci studijního oboru Speciální andragogika.

Společně s Mgr. Petrou Hrančíkovou bude přednášet na téma OVLIVNĚNÍ CHOVÁNÍ DÍTĚTE při využití Aplikované behaviorální analýzy. Zájemci se mohou zúčastnit workshopu.

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. se dlouhodobě věnuje poradenství pro rodiče, kteří jsou ochotni prostřednictvím své výchovy a chování ve vztahu ke svému dítěti podpořit rozvoj dítěte či mu pomoci zvládnout obtížnou životní situaci (například rozvod rodičů), handicap (například autismus, ADHD) nebo emoční problémy a problémy v chování. Kromě individuálního poradenství vedla podpůrné skupiny pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra a pro rodiče dětí z neúplných a doplněných rodin, vytvořila kurzy pro pedagogy a psychology pracující s dětmi s ADHD a jejich rodinami. Výzkumně se v rámci Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity​ zabývá
problematikou raného vztahu mezi dítětem a rodičem, podílí se na výuce vývojové psychologie a psychodiagnostiky dětí, mládeže a rodiny.

Partneři

Kontakt

Občanské sdružení LOGO z.s.
Vsetínská 20
639 00 Brno

tel.: 517 578 355, 517 578 352
e-mail: konference@oslogo.cz
web: www.oslogo.cz

Číslo účtu: 27-7656700247/0100
IČ: 26607468