19. ročník logopedické konference

NAPŘÍČ GENERACEMI

 22. října 2021

Adminitrativní a školící centrum JMK, Brno 

Pevně věříme, že se uvidíme osobně. Pokud nám to ale situace nedovolí, přejdeme do online světa, takže o nic nepřijdete! 

Letošní slogan zní Napříč generacemi a už to by vám mohlo něco napovědět.

Můžete se těšit na zahraniční i české odborníky z oblasti koktavosti, mutismu, afázie či hlasové hygieny.

V případě nutnosti se potkáme v online prostoru, ale pevně věříme, že to letos bude tváři v tvář. 

Děkujeme za milé recenze z loňského roku! 

"Konference byla velmi dobře organizovaná, i přes malé technické nedostatky velmi oceňuji umožnění sledování v originálním jazyce i nabídku překladu. Líbila se mi pestrost zvolených témat a jejich přesah do praxe. Bohužel nemůžu srovnávat s prezenčním provedením, protože jsem se účastnila poprvé, ale tato online forma mi velmi vyhovovala především z hlediska snadné přístupnosti z domova."

"Skvělý program, přínos do praxe, maximální ochota organizátorů"

"Konference mě velmi nadchla. Musím říct, že i když se konala online, byla velmi pěkně nachystaná a zorganizovaná a na kvalitě jí to rozhodně neubralo. Vyzdvihuji odbornost daných témat i samotné řečníky, kteří dokázali do daných přednášek vnést spoustu tipů z praxe a nadchnout člověka pro danou práci ještě víc."

"Velmi kladně hodnotím prezentaci a praktickou ukázku spojenou s tématem Skupinová terapie. Prezentace Sourozenci dětí s postižením byla velmi mile a zajímavě podána, zjistila jsem nové informace a donutilo nás to zamyslet se nad problematikou NKS i z širšího okruhu než jen z pohledu na klienta. Poslední prezentace byla úžasná, skvěle interaktivní a zábavná, se spoustou podnětů do praxe. Myslím, že její zařazení na konec bylo velmi vhodné. Vůbec nevadilo, že byl přetažen čas, člověk by u hereckých výkonů a podnětů prezentujících vydržel dle mého názoru hodiny. Děkuji za možnost zúčastnit se."

"Moc děkuju za velice zajímavou a přínosnou konferenci. Byla velmi vyčerpávající. Velice oceňuji zapálení všech organizátorů a snahu hned řešit veškerá příkoří online konference a ochotu poskytnout i českou verzi zpětně, když to nešlo přímo. Rozhodně už se těším na další takovéto příležitosti."

"Semináře se mi velmi líbily, zejména pak první od pana Staníčka a poslední od Erica a Marca (?). Ty byly velice poutavé, plné zajímvých informací a skvělých tipů. Velmi pozitivně hodnotím názorné ukázky právě od těchto přednášejících. Zaujaly mě ale i ostatní přednášky. Hůře se mi poslouchal tlumočený blok, až později jsem přišla na to, že bylo možné zůstat v anglické sekci a poslouchat v originále (při tlumočení nebylo jasné, kdo z dvojice mluví, těžko se v tom orientovalo). Velký klobouk dolů za technické provedení - tolik lidí, různé státy a přes to jen drobné chybky, které v takovém případě vůbec nesnižují úroveň celé konference. Skvělé!"

"Moc Vám všem děkuji za možnost účasti na konferenci. Děkuji, že i v této době jste se pokusili konferenci uspořádat. Jsem opravdu vděčná, že jsem tento čas mohla strávit s lidmi, kteří mají podobný zájem jako já, a kteří jsou odborníky na svém poli. Musím velmi ocenit snahu zvládnutí všeho po technické stránce! Rozhodně se neúčastním naposledy! Nabyla jsem mnoho nových velmi přínosných informací a tipů! Těším se na viděnou a slyšenou, ať už online nebo na živo. Kateřina Hanáková"

"Vzhledem k tomu, že to byla Vaše první konference, myslím si, že to nedopadlo úplně špatně. Technické problémy se velmi často vyskytnou i v klasických konferencích. Byť mi signál několikrát vypadl, pořád jsem získala kvalitní informace od profesionálů. Některé přednášky byly více přínosné, některé méně. Hodně oceňuji zahraniční řečníky a jejich prezentace. Do budoucna by bylo dobré mít konferencí a vzdělávacích akcí za přispění zahraničních odborníků více, ale chápu, že je to po všech stránkách náročné. Moc děkuji za možnost účastnit se!"

"Již třetím rokem navštěvujeme se synem Vaši kliniku v Brně a jsme velice spokojeni s léčbou, krásným přístupem a hlavně s péčí pana doktora Staníčka, díky kterému děláme pokroky a můj syn ho přímo zbožňuje.. Prý "boží a mega pan doktor" :o)) Takže netřeba více slov a moc Vám děkuji za možnost účastnit se konference i pro nás, obyčejné rodiče bez speciálního vzdělání."

22. října 2021

19. ročník logopedické konference NAPŘÍČ GENERACEMI

u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti

 

Bude upřesněn!

 Organizátor si vyhrazuje právo na dílčí změny v programu. 

                 

Na konferenci vystoupí 


 

Erik X. Raj, Ph.D. CCC-SLP se věnuje práci s dětmi a mladistvými ve školních věku, kteří mají různé zvukové a jazykové potíže s řečí. Jako klinický logoped provádí většinu své praxe prostřednictvím internetové telepraxe, kde poskytuje teleterapii klientům ve státech New Jersey a Michigan. Dále pomáhá na táborech pro mladé lidi s koktavostí. Podílí se i na vývoji aplikací pro nácvik komunikace u malých dětí. V poslední době vytvořil SLP Video Games, online sbírku více než deseti videoher založených na HTML5, z nichž každá má více než 1 000 kartiček logopedické terapie. Aktuálně pracuje na univerzitě v Monmouthu (West Long Branch, New Jersey).

Se svým týmovým kolegou, dobrovolníkem z Chmela Fluency Center Clinician (Buffalo Grove, Illinois) Nicholas J. Caruso III, M.S., CCC-SLP se letos představí s přednáškou Komunikace během koronavirové pandemie 2019: Zkušenosti lidí, kteří koktají. Tato praktická přednáška upozorní na způsoby, kterými mohou kliničtí lékaři lépe porozumět prožitým zkušenostem svých klientů.


MUDr. Martin Kučera, foniatr a audiolog, působí v privátní praxi v Rychnově nad Kněžnou, v minulosti pracoval na ORL klinice FN v Hradci Králové. Současně  působí jako externí spolupracovník Výzkumného centra hudební akustiky HAMU v Praze a je lektorem magisterského studia muzikoterapie na UP v Olomouci, kde přednáší senzomotorickou integrační terapii v rámci direktivně vedených technik muzikoterapie. Je jedním ze zakladatelů Institutu pro léčbu a výzkum komunikace. Ve své praxi se věnuje komplexním/holistickým rehabilitačním přístupům v léčbě poruch hlasu, řeči, sluchu a polykání s využitím senzomotorických přístupů. V této oblasti pořádá kurzy, přednáší a publikuje.

V jeho přednášce: Čas a rehabilitace vnímání času v kontextu senzomotorické integrační terapie (SMITh) bude představen základní koncept SMITh při terapii poruch komunikace. Bude vymezen rozdíl od technik používajících senzorickou integraci a technik řešících terapeuticky úroveň zjevné symptomatiky. V přednášce autor objasní problematiku poruch vnímání času u dětí s vývojovými poruchami řeči, PAS a poruchami učení, kdy je postižení vnímání času velice častým skrytým symptomem u těžších forem těchto poruch. Současně budou ukázány základní principy rehabilitace vnímání času a jeho načasování v průběhu SMITh i jiných běžně užívaných intervencí při léčbě poruch komunikace v dětském věku.


MUDr. Jan Všetička pracuje jako psychiatr v psychiatrické ambulanci pro dětské i dospělé pacienty na Soukromé klinice LOGO s.r.o., kde se věnuje všem druhům psychických poruch se zvláštním zřetelem na poruchy komunikace. 

Dříve pracoval na Psychiatrické klinice FN Brno – Krizové centrum, dětské oddělení, dětská psychiatrická ambulance. Svou psychiatrickou praxi začínal v Psychiatrické nemocnici Brno - Černovice, kde složil i svou první atestaci v oboru psychiatrie, posléze si doplnil i atestaci v oboru dětské a dorostové psychiatrie. Po absolvování lékařské fakulty pracoval nejdříve na plicním oddělení nemocnice Břeclav, kde založil Centrum léčby závislosti na tabáku. Je členem Sekce dětské a dorostové psychiatrie České lékařské společnosti JEP.  Ještě při studiu na lékařské fakultě absolvoval kurz prevence závislostí pod záštitou Skálova institutu a vedl preventivní programy v dětském diagnostickém ústavu v Brně na Hlinkách. 

Ve své přednášce na téma Elektivní mutismus se bude blíže věnovat možnostem mezioborové spolupráce při léčbě této mnohdy obtížně léčitelné poruchy se zvláštním zřetelem na léčbu psychofarmaky.


Mgr. Markéta Trtílková pracuje od roku 2015 jako klinický logoped v Rehabilitačním ústavu Kladruby v programu zaměřeném na intenzivní neurorehabilitaci pacientů po získaném poškození mozku, od roku 2020 pak také v Centru duševního zdraví Kutná Hora, kde spolupracuje s oddělením psychiatrie a klinické psychologie. V roce 2017 se zúčastnila zahraniční stáže na klinice Sheba Medical Center v Izraeli, která již několik let poskytuje telerehabilitaci pacientům se získaným poškozením mozku. Na konferenci se představí s přednáškou na téma Současné možnosti telerehabilitace u pacientů s afázií.

PhDr. Dana Kramářová vystudovala pedagogickou fakultu obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii, surdopedii. Pracovala jako speciální pedagog na základní škole, kde v rámci své rigorózní práce prováděla výzkum, zabývající se možností podpory žáků se specifickými vzdělávacími potřebami při výuce cizího jazyka. Nyní pracuje jako logoped na pražské pobočce Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Je certifikovanou lektorkou programů: Elkoninův trénink, Stimulační program pro předškoláky a děti s odkladem ŠD MAXÍK,  Program HYPO. Vedle svých terapií poskytuje klientům canisterapii. Na své přednášce Elkoninova metoda nám tuto nejpropracovanější metodu, jakou můžeme naučit děti číst, představí. Hlavní odlišnost metody spočívá v tom, že se děti neučí jednotlivosti pokusem a omylem nebo mechanicky, nazpaměť. Učí se principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak lze mluvená slova zapsat písmeny. 

Partneři

Kontakt

Občanské sdružení Logo, z.s.
Vsetínská 20
639 00 Brno

tel.: 603 568 733, 775 564 603
e-mail: kubalova@oslogo.cz
web: www.oslogo.cz

Číslo účtu: 27-7656700247/0100
IČ: 26607468